Over ons

Naar het Woord des Here is “Bron Des Levens Ministries International” een Apostolisch – Profetische Bediening met Sterk Profetisch Onderricht en Prediking, - Gebed en – Voorbede, Profetische Proclamatie, Geestelijke oorlogsvoering, Lofprijs en Aanbidding en de Liefde van GOD heel hoog in het vaandel. De Stichting / Bediening “Bron Des Levens Ministries International” is opgericht op 12 oktober 2000. Zij staat onder leiding van Bisschop Dr. Wilfred Lavenberg en zijn echtgenote Gerardina Lavenberg – Pinas.

Bisschop Lavenberg

Dr. Wilfred Lavenberg is bisschop van Bron Des Levens Ministries International met kerken en bedieningen in Suriname, Frans-Guyana, Grenada, Bonaire, Nederland, België, Frankrijk en Rusland. Hij zit ook in de Canadian Council of Evangelical Bishops and Ministries Inc. Via deze zelfde organisatie CCEBM is hij benoemd tot suffragaanbisschop voor Suriname en de (Caribische) regio.

Leiders

De gemeente wordt geleid door een leiderschapsteam van oudsten, diakenen en (enkele) taakgroepleiders. Daarnaast zijn er voor allerlei taken bv. muziek of kinderwerk, taakgroepleiders. Verder zijn er thuisgroepleiders, die de doordeweekse huiskringen leiden.

De gemeente kiest bewust niet voor één vaste voorganger, maar voor een leiderschapsteam waarin leiders met diverse kwaliteiten functioneren en elkaar aanvullen. Oudsten en diakenen hebben elk een eigen takenpakket. Besluitvorming gebeurt altijd in overleg en in consensus.

In de gemeente streven wij dienend leiderschap na. Dat betekent dat leiders afstand doen van eigen ambitie, verlangen naar erkenning, macht en hebzucht. Leiders kiezen ervoor om transparant te werk te gaan. Zij richten zich op het opbloeien van degenen aan wie zij leiding geven en kiezen daarvoor i.p.v. eigen positie of eer.

Het leidersteam kiest voor de visie bron des levens ministeries en het implementeren van die visie. Leiders zijn snel om de minste te zijn en kunnen eigen tekortkomingen en zonden direct belijden.

De leiders in de gemeente zijn op bovenstaande punten steeds aanspreekbaar. Vragen of opmerkingen kunnen u mailen naar