Bron Des Levens Rotterdam

Welkom bij de website van Bron des levens Rotterdam.

Wij richten ons op de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus in de ruimste zin des woords. Ook het bevorderen van de geestelijke groei, volwassenheid en eenheid van allen, die Jezus Christus aanvaarden en in Hem geloven als Heer en Heiland is een van onze focuspunten.

Elke zondag van 10:30 tot 13:00 hebben we onze ere dienst in Hoogvliet.

U bent welkom om deel te nemen.

Gods zegen u.